algemene voorwaarden

Welkom bij Cieli Paardensport
Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden in hun geheel, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze website. De website van Cieli Equestrian is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. U mag deze website niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Verwijzingen in deze algemene voorwaarden naar "wij", "ons" en "Cieli Equestrian" zijn verwijzingen naar Cieli Equestrian (Pty) LTD. We zullen alle redelijke zorg in acht nemen om ervoor te zorgen dat alle details, prijzen, fotografische voorstellingen en beschrijvingen van producten die op de website verschijnen correct zijn op het moment dat de relevante informatie in het systeem werd ingevoerd. We hebben er alles aan gedaan om de verschijningen, kleuren, texturen of afwerkingen van onze producten die op de website verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wat u ziet, hangt af van uw monitor en computerapparatuur, daarom kunnen we niet garanderen dat de productafbeeldingen een nauwkeurige weergave zijn van de daadwerkelijke koopwaar. Raadpleeg onze pagina Retouren en leveringen als u niet tevreden bent met uw aankoop. Wij zijn om welke reden dan ook niet aansprakelijk als de website van Cieli Equestrian op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Onze rechten

Wij behouden ons het recht voor om:

1. de Website (of een deel ervan) tijdelijk of permanent wijzigen of intrekken met of zonder kennisgeving aan u en u bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging aan of intrekking van de Website; en/of
2. deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, en uw voortgezet gebruik van de Website (of een deel daarvan) na een dergelijke wijziging wordt beschouwd als uw aanvaarding van een dergelijke wijziging. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Als u niet akkoord gaat met een wijziging van de Voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Website.
3. We zullen ons redelijkerwijs inspannen om de website te onderhouden. De Website kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. U komt niet in aanmerking voor enige vergoeding omdat u geen enkel deel van de Website kunt gebruiken of vanwege een storing, opschorting of intrekking van de gehele of een deel van de Website vanwege omstandigheden buiten onze macht.

Beschrijving van het bedrijf
Cieli Equestrian (Pty) Ltd is actief in de paardensport en verkoopt paardensport- en vrijetijdskleding.

Leveringsbeleid

Levering is afhankelijk van beschikbaarheid en vereist een ontvangstbewijs van betaling. Leveringen worden binnen 7 dagen verwerkt en per e-mail aan de klant bevestigd. Raadpleeg onze pagina Leveringen en retouren voor meer informatie.

Retour- en restitutiebeleid
Cieli Equestrians-goederen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Als een goed niet beschikbaar is, zal Cieli Equestrian de klant binnen 30 werkdagen het volledige bedrag terugbetalen. Bij annulering van bestellingen door de klant worden 10% administratiekosten in rekening gebracht. Artikelen die tegen een gereduceerde prijs of in de uitverkoop worden verkocht, worden niet gerestitueerd, maar kunnen worden geruild. Raadpleeg onze pagina Leveringen en retouren voor meer informatie.

Privacybeleid voor klanten
Cieli Ruitersport zal alle redelijke stappen ondernemen om de persoonlijke informatie van gebruikers te beschermen. Voor de toepassing van deze clausule wordt "persoonlijke informatie" gedefinieerd zoals beschreven in de Promotion of Access to information Act 2 van 2000 (PAIA). De PAIA kan worden gedownload van: http://www.polity.org.za/attachment.php?aa_id=3569 . Raadpleeg onze Privacybeleid pagina voor meer informatie.

Betalingsopties en prijzen
Cieli Ruitersport spant zich in om u scherpe prijzen te bieden op lopende producten; uw totale bestelprijs is inclusief de prijs van de aankoop plus eventuele toepasselijke omzetbelasting en verzendkosten (op de dag van verzending). Betalingen kunnen worden gedaan via Zapper, MasterCard Visa Cards of door middel van een bankoverschrijving op de zakelijke bankrekening van Cieli Equestrian. Bankgegevens worden op verzoek verstrekt.

Kaartverwerving en beveiliging
Kaarttransacties worden voor Cieli Equestrian verworven via PayGate (Pty) Ltd, de goedgekeurde betalingsgateway voor alle Zuid-Afrikaanse banken. DPO PayGate gebruikt de strengste vorm van encryptie, namelijk Secure Socket 3 (SSL3) en er worden geen kaartgegevens opgeslagen op de website. Gebruikers kunnen naar www.paygate.co.za gaan om hun beveiligingscertificaat en -beleid te bekijken.

Exportbeperkingen
Het aanbod op deze website is alleen beschikbaar voor Zuid-Afrikaanse klanten.

Klantgegevens staan ​​los van kaartgegevens
Klantgegevens worden door Cieli Equestrian afzonderlijk opgeslagen van kaartgegevens die door de klant op de beveiligde site van PayGate worden ingevoerd. Ga voor meer informatie over PayGate naar www.paygate.co.za

Merchant Outlet Land en transactievaluta
Het land van de handelaar op het moment dat de betalingsopties aan de kaarthouder worden gepresenteerd, is Zuid-Afrika. De transactievaluta is de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR).

Verantwoordelijkheid
Cieli Equestrian neemt de verantwoordelijkheid voor alle aspecten met betrekking tot de transactie, inclusief de verkoop van goederen en diensten die op deze website worden verkocht, klantenservice en ondersteuning, geschillenbeslechting en levering van goederen.

Land van domicilie
Deze website valt onder de wetten van Zuid-Afrika en Cieli Equestrian kiest als domicilium citandi et executandi voor alle doeleinden onder deze overeenkomst, of het nu gaat om gerechtelijke procedures, kennisgevingen of andere documenten of communicatie van welke aard dan ook.

Actualisering van de algemene voorwaarden
We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd delen of het geheel van deze Algemene voorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze website zijn geplaatst. Het is de plicht van de Gebruiker om deze Algemene Voorwaarden periodiek op de Website te controleren op wijzigingen of updates. Het voortgezette gebruik door de gebruiker van deze website na het plaatsen van wijzigingen of updates wordt beschouwd als een kennisgeving van aanvaarding door de gebruiker om zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden, inclusief dergelijke wijzigingen of updates.

Toestemming
Ik begrijp dat alle ontwerpen en handelsmerken zijn geregistreerd bij Cieli Equestrian en accepteer hierbij de algemene voorwaarden. Ik verbind mij ertoe de handelsmerken en ontwerpen op geen enkele manier direct of indirect te kopiëren/dupliceren en begrijp de juridische implicaties daarvan. Als blijkt dat ik deze overeenkomst overtreed, begrijp ik dat ik aansprakelijk zal worden gesteld voor alle juridische kosten die Cieli Equestrian maakt voor elke civiele procedure of elke juridische actie die tegen mij nodig wordt geacht.
bedrijfsinformatie
Deze website wordt beheerd door Cieli Equestrian (Pty) Ltd, gevestigd in Zuid-Afrika, handelend onder de naam Cieli Equestrian en met registratienummer 2020/652477/07.
Contact details
Fysiek adres: Unit 2, 8 Meridian Drive, Umhlanga Ridge, KZN, 4319
E-mailadres: info@cieliequestrian.com
Telefoonnummers: +27 (0) 84 609 1912

At Cieli Equestrian, a proudly South African brand, we relish the chance to connect with our community and riders! Embarking on a global journey, our team is set to make appearances at various competitions and fairs, bringing our unique collection to you.

We extend a warm invitation for you to drop by, engage in conversations, and explore our range. Our passion lies in fostering a community where individuals can share their preferences, creating a space where everyone can connect and converse. Through thoughtful design, we strive to craft products that resonate with the diverse tastes of our community. We eagerly anticipate the opportunity to meet you at one of the upcoming events and discover the products that capture your heart!

The Calender

Pferd Bodensee | Friedrichshafen, Germany | 16 - 18 Feb 2024

Pferd International | Munich, Germany | 8 - 13 May 2024

PfingstTurnier | Wiesbaden, Germany | 16 - 19 May 2024

CHIO Aachen | Aachen, Germany | 28 June - 7 July 2024

Dublin Horse Show | Dublin, Ireland | 14 - 18 August 2024

CHI Donauesschingen | Donauesschingen, Germany | 12 - 15 September 2024

Stuttgart German Maters | Stuttgart, Germany | 13 - 17 November 2024

Amadeus Horse Show | Saltzburg, Austria | 5 - 8 December 2024

Internationales Festhallen Reitturnier | Frankfurt, Germany | 12 - 15 December 2024